خرید قسطی لپتاپ

‘با توجه به افزایش قیمت دلار و کاهش قدرت خرید عموم مردم فروشگاه سورامال به جهت رفاه حال مشتریان شرایط فروش اقساطی را تسهیل نموده است.”
فروش اقساطی 2.5٪ با چک صیاد و حداکثر سه ماه